Đã có dự thảo Nghị định giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất trong nước từ ngày 01/8/2024 » Hyundai Quảng Trị

Đã có dự thảo Nghị định giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất trong nước từ ngày 01/8/2024

Đã có dự thảo Nghị định giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất trong nước từ ngày 01/8/2024

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất từ ngày 01/8/2024 đến hết ngày 31/1/2025, mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất trong nước sẽ bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định 10/2022/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ; các Nghị quyết hiện hành của Hội đồng nhân dân hoặc Quyết định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Từ ngày 01/02/2025 trở đi, mức thu lệ phí trước bạ này sẽ tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định 10/2022/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ; các Nghị quyết hiện hành của Hội đồng nhân dân hoặc Quyết định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Được biết trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 41/2023/NĐ-CP giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước theo Nghị định 10/2022/NĐ-CP. Việc giảm này được áp dụng từ ngày 01/7/2023 đến ngày 31/12/2023

Và sau khi Nghị định 41/2023/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành thì mức thu lệ phí trước bạ đã thực hiện trở lại theo quy định tại Nghị định 10/2022/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ; các Nghị quyết hiện hành của Hội đồng nhân dân hoặc Quyết định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Contact Me on Zalo